STICHTING UIT DIE VERTE

Privaatheidsbeleid

 

PRIVACYVERKLARING                                                                                                                                                       MH181120

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen ze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Uit Die Verte verzameld worden. Het is daarom  goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Uit Die Verte, neem dan gerust contact op!

DOELEN

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Uit Die Verte. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven. Stichting Uit Die Verte stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Uit Die Verte. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 • Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting Uit Die Verte via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verbeteren van de website. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres, tijdstip en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Uit Die Verte gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

BEHEER

De gegevens die Stichting Uit Die Verte ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v:

 • De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Go Daddy. De e-mail van Stichting Uit Die Verte wordt gehost bij Go Daddy. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Go Daddy.
 • De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting Uit Die Verte zijn op de servers van WordPress opgeslagen.
 • Google Analytics. Stichting Uit Die Verte maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om de effectiviteit van de website te meten. De informatie die hiermee wordt verzameld, inclusief het IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacy-beleid van Google en Google Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Uit Die Verte, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@uitdieverte.nl.
 • Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Uit Die Verte via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Uit Die Verte of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Uit Die Verte privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groen slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Sitchting Uit Die Verte ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

RECHTEN

 • Recht op inzage. Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Uit Die Verte vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Uit Die Verte. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Uit Die Verte. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
 • Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Uit Die Verte vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Uit Die Verte niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens,nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Stichting Uit Die Verte jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Het gebruik maken van deze rechten kan via info@uitdieverte.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

Stichting Uit Die Verte behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Uit Die Verte dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces  of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Uit Die Verte te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@uitdieverte.nl

X