Stichting Uit Die Verte heeft de ANBI-status

De ANBI-status heeft tot gevolg dat wij geen belasting hoeven te betalen over donaties. Het geld dat je schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken voor ons werk. Andersom kan de ANBI-status ook voordelen opleveren voor jou als donateur.

Doneren met belastingvoordeel

Hulp bieden aan mensen die het hard nodig hebben en ook nog een gedeelte van je gift terugkrijgen. De Nederlandse belastingregels maken het mogelijk. Giften aan goede doelen zijn namelijk vaak (deels) aftrekbaar. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je gift terug kan krijgen van de belastingdienst. Wat de meest gunstige vorm van doneren is, hangt af van de soort en grootte van een gift.

Je hebt de keuze uit een eenmalige gift, een periodieke gift of een gift via het testament.


Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn gedeeltelijk aftrekbaar van je inkomen

Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60) tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.

Voorbeeld:

Jaarinkomen is € 35.000
Eenmalige gift aan Stichting Uit Die Verte: € 500

Hiervan is € 350 niet aftrekbaar (1% van € 35.000) 
Je mag € 150 (€ 500 -/- € 350) van je inkomen aftrekken.
Je inkomen wordt belast met (afgerond) 37%.    
Je krijgt dus terug van de belastingdienst € 56 (37% van € 150)
Hierdoor ontvangt Stichting Uit Die Verte een donatie van € 500,
terwijl jou dit netto € 444 kost!

Uiteindelijk red je – dankzij het belastingvoordeel – 1 mensenleven voor € 0,89 per dag

Stichting ontvangt         € 500
En het kost jou               € 444

Periodieke gift

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van je inkomen

Het is voor ons heel fijn als wij voor langere tijd op jouw steun mogen rekenen. Dankzij periodieke schenkingen kunnen wij jaar in jaar uit het verschil blijven maken voor de mensen die ons het hardst nodig hebben.

Er zijn 4 voorwaarden om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen:

1. Je legt de periodieke gift zelf schriftelijk vast in een schenkingsovereenkomst. De overeenkomst kun je hier downloaden en zelf invullen, er hoeft dus geen notaris aan te pas te komen.
2. De hoogte van je gift is elk jaar hetzelfde (minimaal € 50 per jaar).
3. Je geeft minimaal 5 jaar achter elkaar (Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid vervalt de periodieke gift).
4. Je gift gaat naar een goed doel met de ANBI-status.

Voorbeeld:

Jaarinkomen is € 35.000
Je schenkt 5 jaar lang elk jaar € 100 aan Stichting Uit Die Verte.
Je inkomen wordt belast met (afgerond) 37%.
Je krijgt € 37 per jaar (37% van € 100) terug van de belastingdienst
Netto kost het je dus € 63 per jaar (€ 100 -/- € 37)

Uiteindelijk red je – dankzij het belastingvoordeel – 1 mensenleven voor € 0,63 per dag!

Stichting ontvangt in 5 jaar       € 500
en het kost jou 5 x € 63              € 315

Nalaten en een gift via het testament

Omdat Stichting Uit Die Verte is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn wij vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat wij je nalatenschap volledig kunnen gebruiken voor ons werk.

Veel mensen denken dat het bedrag dat zij nalaten via een gift in het testament hoog moet zijn; dit is helemaal niet het geval. Ook met kleine(re) bedragen kunnen wij een heleboel voor de mensen in Namibië betekenen.

Door de wensen vast te leggen in een testament, houd je zelf in de hand hoe de erfenis verdeeld wordt. Je kunt Stichting Uit Die Verte bijvoorbeeld een van te voren vastgesteld geldbedrag nalaten of een % van je bezit toewijzen.

De notaris kan daar bijzonder goed bij adviseren en hij stelt ook het uiteindelijke testament op.

Voor de meest actuele gegevens inzake giften verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl

VERDERE TOELICHTING

Periodieke gift

Hieronder volgen de stappen om van het belastingvoordeel te profiteren:

  • Download het formulier voor de periodieke schenkingsovereenkomst.
  • Print het uit, vul de gegevens in en onderteken het formulier.
  • Stuur het formulier in een gefrankeerde envelop op naar:

Stichting Uit Die Verte

 Maashaven 208

6041 TB  ROERMOND

  • Wij zorgen ervoor dat het formulier verwerkt wordt. Het originele document sturen wij terug voor je eigen administratie. Dit is nodig voor de belastingaangifte.

Ontvang je het formulier liever per post? Ook dat kan. Mail je adresgegevens naar info@uitdieverte.nl en vermeld “formulier periodieke schenkingsovereenkomst” erbij.

De looptijd van een periodieke gift is minimaal 5 jaar. In het formulier bij het onderdeel “looptijd” kun je een einddatum noteren. Als je hier niks noteert kan je de schenking na 5 jaar zelf op elk gewenst moment beëindigen.

Giften die je hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Je moet schriftelijk kunnen bewijzen aan de belastingdienst dat je een gift hebt gedaan; giften in contanten mogen niet meer in aftrek worden gebracht.

Ons jaarverslag van 2021 is hier afgelaai word.
Ons jaarverslag van 2022 is hier afgelaai word.

X