RED 1 leven voor 1 euro

Onze visie

Stichting Uit Die Verte is een kleinschalige stichting die eenvoudige hulp via korte en snelle lijnen geeft. Wij vinden het heel belangrijk dat jouw donatie goed terechtkomt.

Omdat wij humanitaire zorg verlenen aan mensen en dus een maatschappelijke functie vervullen, zijn wij door de Nederlandse Staat erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wij werken uitsluitend met mensen die vanuit hun eigen drive en passie iets willen betekenen voor onze Stichting; Dit houdt in dat bij ons niemand loon ontvangt voor verrichte werkzaamheden.

Hierdoor kunnen wij garanderen dat minimaal 90% van al onze ontvangsten terechtkomt bij de mensen die het zo hard nodig hebben.

Uiteraard streven we naar meer door de kosten zo laag mogelijk te houden.

Stichting Uit Die Verte heeft de ANBI-status:

Hierdoor kunnen voor donateurs diverse fiscale voordelen gelden. Klik hier voor meer informatie.

Ons doel

Wij willen de kansarmen onder de Namibische bevolking rechtstreeks voorzien van hun eerste levensbehoeften, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om te leven in plaats van te overleven en daardoor kunnen werken aan hun toekomst.

Dus eenvoudige hulp via korte en snelle lijnen.

Doordat wij samenwerken met de lokale middenstand c.q. instanties in Namibië snijdt het mes aan 2 kanten. We helpen hierdoor zowel de economie als de kansarmen in Namibië.

Ons doel

Wij willen de kansarmen onder de Namibische bevolking rechtstreeks voorzien van hun eerste levensbehoeften, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om te leven in plaats van te overleven en daardoor kunnen werken aan hun toekomst.

Dus eenvoudige hulp via korte en snelle lijnen.

Doordat wij samenwerken met de lokale middenstand c.q. instanties in Namibië snijdt het mes aan 2 kanten. We helpen hierdoor zowel de economie als de kansarmen in Namibië.

Waarom kiezen we voor kleinschaligheid?

Wij willen graag een stichting zijn waaraan iedereen zijn eigen steentje bij kan dragen, naar zijn eigen draagkracht.

Wij zijn ontzettend blij met elke donatie vanaf 1 euro.

En met deze euro kun je een Namibische medemens 1 dag in leven houden!

RED 1 LEVEN VOOR 1 EURO

DONEER NU

X